Doelgroep

Kinder Company is er voor kinderen tussen de 1-5 jaar waarbij er zorgen zijn over de ontwikkeling, bijvoorbeeld op het gebied van spraak, taal, grove en fijne motoriek, sociale vaardigheden en leervermogen. Wanneer zich knelpunten voordoen in deze ontwikkeling, heeft het kind baat bij extra ondersteuning of stimulering. Deze knelpunten kunnen gesignaleerd worden in de reguliere opvang, door het consultatie bureau, Centrum Jeugd en Gezin, de kinderarts of huisarts, maar zeker ook door ouders zelf.

Doelgroep Risico's Traject
Kinderen 1-5 die zich voorspoedig lijken te ontwikkelen Reguliere trajecten;
1-4 KDV, PSZ
4+ Regulier onderwijs
Kinderen 1-5 met risico’s in kind en/of omgeving, die optimale ontwikkeling kunnen belemmeren Risico’s die zonder interventie optimale ontwikkeling belemmeren

Problemen die zonder interventie optimale ontwikkeling belemmeren
Begeleidingstrajecten;
1-5 Kinder Company
4+ Regulier of speciaal onderwijs
Kinderen 1-5 met complexe hulpvraag in kind en/of omgeving, waarbij behandeling voorliggend is Problemen die (specifieke) behandeling vereisen Behandeltrajecten;
1-5 MKD, KDC of andere vorm
4+ Regulier of speciaal onderwijs

Contra-indicaties

Kinder Company is niet toereikend bij complexe hulpvragen waardoor het kind beter in een andere leeromgeving geholpen kan worden of behandeling voorliggend is, zoals ;

  • Ernstige verstandelijke beperking
  • Lichamelijke beperkingen die gespecialiseerde hulp vereisen.
  • Zeer ernstige gedragsproblemen waardoor het kind voortdurend 1-op-1 begeleiding nodig heeft.

" Het mooiste wat je een kind kunt geven, is een kans "

ContactKinder Company

Stationsweg 106, 6711PX Ede
06 - 43 25 12 39
info@kinder-company.nl
volg ons:

Website by Marcel van Ginkel | Sitemap | Copyright © 2024 - Kinder-company.nl