Samenwerking

Kinder Company hecht veel waarde aan de samenwerking met andere organisaties. Wij werken samen met diverse (voor)schoolse voorzieningen, Pento Audiologisch Centrum, het Consultatiebureau en het Centrum Jeugd en Gezin. Daarnaast werken wij samen met organisaties die ieder verschillende expertises hebben, waarmee zij het aanbod van Kinder Company aanvullen en versterken.

 
Logopedie

Ouders/opvoeders zijn de allerbelangrijkste personen in de ontwikkeling van kinderen. Wanneer er logopedie wordt gevolgd bij een logopedist, streven wij naar een samenwerking waarbij ouders/opvoeder om de week naar de praktijk van de logopedist gaan om samen met hun kind de behandeling te volgen. Zo weten zij precies hoe zij de spraak-taal ontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren. De andere week kan de logopedist naar de Kinder Company toe komen, waarbij de mentor altijd aansluit bij de behandeling. Het voordeel hiervan is dat wij de oefeningen kunnen herhalen tijdens de mentortijd en kunnen integreren in ons dagprogramma. Ook wanneer er geen duo-behandeling plaatsvindt, kunnen wij middels korte lijnen en intensieve samenwerking de kritieke spraak-taal gebieden optimaal stimuleren. Het is de kracht van samen doen, de kracht van herhaling én de kracht van de kinderen uiteraard. Samen komen we verder!

 
Fysiotherapie

Voor specialistische ondersteuning op het gebied van de motorische ontwikkeling, werken wij nauw samen met kinderfysiotherapeuten. Net als bij logopedie geldt ook hier dat ouders/opvoeders eerst verantwoordelijke zijn voor de ontwikkeling van hun kind. Indien nodig en gewenst, kan het kind samen met zijn ouders naar de fysiotherapeut voor behandeling. Aanvullend kan er dan behandeling van de fysiotherapeut plaats vinden bij Kinder Company. Door het aansluiten van de mentor tijdens de behandeling, kunnen alle behandeladviezen en oefeningen worden meegenomen in het individuele aanbod bij Kinder Company. Zo weten we allemaal wat we moeten doen om de motoriek optimaal te stimuleren en doen we het écht samen!

 
Samenwerkingsverband

Passend onderwijs is niets anders dan goed onderwijs. Ook als een kind, om welke reden dan ook, extra onderwijsondersteuning nodig heeft. Met Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei of met Samenwerkingsverband Berséba zorgen wij ervoor dat ieder kind in de regio het beste onderwijs krijgt dat het verdient. Bij kinderen vanaf 3,5 jaar kan het contactpersoon 'Jonge Kind' betrokken worden bij het traject van Kinder Company. Zij komt bij Kinder Company observeren en gaat in gesprek met de ouders/opvoeders en de mentor van het kind. Gezamenlijk zorgen we voor een warme overdracht naar het onderwijs.


Kinder Company is partner van Samenzijn Company, Jongeren Company en Trauma Company.
 

" Het mooiste wat je een kind kunt geven, is een kans "

ContactKinder Company

Stationsweg 106, 6711PX Ede
06 - 43 25 12 39
info@kinder-company.nl
volg ons:

Website by Marcel van Ginkel | Sitemap | Copyright © 2023 - Kinder-company.nl