Welkom bij Kinder Company

Kinder Company creëert kansen voor kinderen. Onze visie is dat ieder kind zich moet kunnen ontwikkelen in een veilige en stimulerende omgeving. Een goede start in de ontwikkeling van een kind is belangrijk, om een veilige basis te leggen voor de toekomst.

Maar wat als er zorgen zijn over de ontwikkeling? Of als het aanbod van de reguliere (voor-) schoolse setting niet aansluit bij de behoefte van een kind?

Dan is Kinder Company het antwoord! Wij zijn er voor kinderen tussen de 1 en 5 jaar, die extra ondersteuning nodig hebben in hun ontwikkeling. Met een individueel ontwikkelingsprogramma voor het kind en een stimulerend gezinsprogramma voor ouders, zijn onze trajecten gericht op kind én ouder.
Wij sluiten aan waar mogelijk en vullen aan waar nodig. Alles met als doel om de ontwikkeling van het kind optimaal te stimuleren, zodat het voldoende vaardigheden opbouwt en een stevige basis meekrijgt om zich na het traject verder te ontwikkelen in een (voor)schoolse omgeving. Wij zorgen (indien gewenst in samenwerking met het Samenwerkingsverband) voor een warme overdracht!

Alle kinderen hebben recht op een passend aanbod dat zo snel mogelijk, zo licht mogelijk, zo dichtbij mogelijk en zo goed mogelijk wordt georganiseerd.

" Het mooiste wat je een kind kunt geven, is een kans "

ContactKinder Company

Stationsweg 106, 6711PX Ede
06 - 43 25 12 39
info@kinder-company.nl
volg ons:

Website by Marcel van Ginkel | Sitemap | Verwijsindex, Privacy- en Klachtenregelement | Copyright © 2024 - Kinder-company.nl