Voor ouders en opvoeders

Doel:
Ouders/opvoeders weten waar hun kind staat in de ontwikkeling en waar de specifieke ontwikkelings- en zorgbehoeften liggen. Zij zijn in staat om thuis een stimulerend gezinsklimaat te hanteren, waarbij zij vanuit een sensitieve benadering en positieve ouder-kind interactie aansluiten op de behoeften van hun kind.

Kinder Company gaat ervan uit dat opvoeden een uitdagende maar vanzelfsprekende opgave is. Wanneer er meer nodig is, dan staan wij naast ouders/opvoeders om deze uitdaging aan te gaan. Met ons gezinsprogramma ondersteunen wij hen bij het creëren van een stimulerend gezinsklimaat.

Wij hechten veel waarde aan de samenwerking met ouders/opvoeders: zij kennen het kind immers het beste. Door samen te kijken naar het kind, krijgen ouders/opvoeders inzicht in de mogelijkheden en bijzonderheden van hun kind. De mentor van Kinder Company adviseert en ondersteunt ouders/opvoeders bij het toepassen van de speciale aanpak die het kind nodig heeft.

Om dit te bewerkstelligen werkt Kinder Company met een stimulerend gezinsprogramma. De inhoud is enerzijds gericht op de kennis en vaardigheden van het kind, anderzijds gericht op de interactie tussen ouder/opvoeder en kind. Om een meer ondersteunend gezinsklimaat te bewerkstelligen worden ouders/opvoeders bij Kinder Company getraind in de zogenoemde vuistregels: Kijk en luister naar je kind, Volg je kind, Praat met je kind, Moedig je kind aan en Bied je kind structuur. Iedere vuistregel is uitgewerkt in concrete gedragingen en activiteiten, welke spelenderwijs tijdens ouder-kind bijeenkomsten worden geoefend met begeleiding van de mentor.

Naast het individuele gezinsaanbod, organiseert Kinder Company thema-avonden waarbij alle ouders/opvoeders tezamen deelnemen om kennis en inzicht over een bepaald onderwerp te verkrijgen of te delen. Bij deze thema's valt te denken aan 'spanning en emotieregulatie', 'de wereld van taal', of 'samen in beweging'. Iedere thema-avond zorgen wij voor een enthousiaste gastspreker. Zo leren we van én met elkaar!

" Het mooiste wat je een kind kunt geven, is een kans "

ContactKinder Company

Stationsweg 106, 6711PX Ede
06 - 43 25 12 39
info@kinder-company.nl
volg ons:

Website by Marcel van Ginkel | Sitemap | Verwijsindex, Privacy- en Klachtenregelement | Copyright © 2024 - Kinder-company.nl