Voor het kind

Doel:
Het kind heeft zich ontwikkeld over de algehele ontwikkelingslijn. Achterstanden op kritieke gebieden zijn in kaart gebracht en optimaal gestimuleerd. De bijzonderheden in het gedrag en/of ontwikkeling van het kind zijn hanteerbaar geworden. Het kind heeft voldoende vaardigheden opgebouwd om binnen zijn/haar mogelijkheden te kunnen functioneren in een (voor-)schoolse omgeving.

Kinder Company is er voor kinderen tussen de 1 en 5 jaar, die extra aandacht nodig hebben in hun ontwikkeling. Bijvoorbeeld op het gebied van spraak, taal, grove en fijne motoriek, sociale vaardigheden en leervermogen. Wanneer zich knelpunten voordoen in deze ontwikkeling, heeft het kind baat bij extra ondersteuning of stimulering. Deze knelpunten kunnen gesignaleerd worden in de reguliere opvang, door het consultatie bureau, Centrum Jeugd en Gezin, de kinderarts of huisarts, maar zeker ook door ouders zelf.

Tijdens het traject komt een kind twee dagen per week naar de speel- en leergroepen van Kinder Company. Om de ontwikkeling van het kind optimaal te stimuleren, maken wij gebruik van een kind-volgsysteem en een compleet individueel ontwikkelingsprogramma. Onze gedragsdeskundige is aanwezig op de groep en observeert ieder kind in vrije en gerichte spelmomenten. Met een heldere analyse van ieder ontwikkelingsgebied, stelt zij samen met de mentor een individuele aanpak op voor de kritieke ontwikkelingsgebieden van het kind. Tijdens de dagelijkse één op één momenten voor ieder kind, werkt de mentor spelenderwijs aan deze doelen. Plezier, beleving en emotionele veiligheid staan hierbij voorop. Vooruitgang wordt nauw bijgehouden en continu geëvalueerd met ouders/opvoeders.

Kinder Company werkt met een rijk geordende leeromgeving, waar inspanning en ontspanning met elkaar verweven zijn. Om het leren zo betekenisvol mogelijk te maken, zijn onze activiteiten gericht op beleving en gaan wij regelmatig op pad met de kinderen. Middels ondersteuning van picto’s en weerklankgebaren maken wij ons aanbod visueel, overzichtelijk en voorspelbaar.

" Het mooiste wat je een kind kunt geven, is een kans "

ContactKinder Company

Stationsweg 106, 6711PX Ede
06 - 43 25 12 39
info@kinder-company.nl
volg ons:

Website by Marcel van Ginkel | Sitemap | Verwijsindex, Privacy- en Klachtenregelement | Copyright © 2024 - Kinder-company.nl