(Voor)school

Doel:
Inzicht in de ontwikkelingsbehoefte of onderwijsbehoefte van het kind, weten welke speciale aanpak het kind nodig heeft en hoe dit ingezet kan worden.

Kinder Company streeft ernaar om met behulp van samenwerkingen, het kind zoveel mogelijk te laten participeren binnen de reguliere (voor)schoolse setting. Het is dan ook mogelijk, wanneer het kind deelneemt aan een peuterspeelzaal, opvang of kleuterklas, om dit te combineren met twee dagen bij Kinder Company. Het voordeel van een combinatietraject, is dat Kinder Company het kind kan ondersteunen in het toepassen van nieuwe vaardigheden in de reguliere setting. Dit betekent dat er ruimte is voor observatie en ondersteuning verzorgd door de vertrouwde mentor. Zowel voor het kind, als voor de leid(st)ers of leerkrachten. Zodat wij met elkaar de geleerde vaardigheden van het kind in stand houden en versterken.

Bij kinderen vanaf 3,5 jaar kan het contactpersoon ‘Jonge Kind’ van het Samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei betrokken worden. Met een observatie bij Kinder Company en een gesprek met de ouders/opvoeders en de mentor van het kind, kunnen zij ondersteunen en adviseren richting een passende vervolgplek.

Met een compleet beeld van de onderwijs en zorgbehoefte van het kind, zorgen wij voor een warme overdracht zodat het kind zich verder kan ontwikkelen in de (voor)schoolse setting.

" Het mooiste wat je een kind kunt geven, is een kans "

ContactKinder Company

Stationsweg 106, 6711PX Ede
06 - 43 25 12 39
info@kinder-company.nl
volg ons:

Website by Marcel van Ginkel | Sitemap | Copyright © 2023 - Kinder-company.nl